Szkoły i

placówki

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Serwisy tematyczne

Oferta edukacyjna - ZS w Szczurowej

Zespół Szkół w Szczurowej oferuje kształcenie w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcące 3-letnie
Przedmioty wiodące:
- język polski (program własny mgr Doroty Bolek)
- język angielski
- historia (program własny mgr Grażyny Piotrowskiej)

W realizacji programów nauczania szczególny nacisk kładziony jest na twórcze rozwiązywanie problemów, samodzielną pracę naukową i badawczą, kształcenie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce, przygotowanie do podjęcia studiów na wybranych kierunkach.
W roku 2008 uczniowie tutejszej szkoły zajęli 2 lokatę w Małopolsce z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, pokonując znane krakowskie i tarnowskie licea.
Uczniowie wybierający historię na egzaminie maturalnym, uzyskują wyniki wyższe od średnich wyników w Małopolsce.

Technikum 4-letnie
- technik handlowiec
- technik agrobiznesu
- technik informatyk
Języki obce: język angielski, do wyboru język francuski, język niemiecki.
W ramach bloków programowych kształcenia zawodowego wyodrębnione zostały obszary związane z kształceniem ogólnoekonomicznym, funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego, firmą i księgowością oraz informacją w przedsiębiorstwie.
Uzyskanie tytułu: technik agrobiznesu umożliwia zakładanie gospodarstw agroturystycznych. Absolwent może kształcić się dalej w ramach studiów ekonomicznych i rolniczych lub realizować własna ścieżkę kariery zawodowej w wybranej przez siebie specjalności.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasy wielozawodowe 3-letnie dla młodocianych pracowników
Języki obce do wyboru: język angielski, język niemiecki
Warunkiem przyjęcia jest umowa o pracę zawarta przez ucznia z zakładem pracy na czas pobierania nauki w szkole. Szkoła zapewnia naukę języków obcych i informatyki. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w liceum dla dorosłych.

Dla dorosłych:
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3-letnie
Przedmioty wiodące: język angielski, historia
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych 3-letnie
- technik handlowiec
Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Szkołę Policealną dla Dorosłych  2-letnią
- technik administracji
- technik informatyk
Język obcy: język angielski

Ukończenie szkoły umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskanie tytułu technika w wybranej specjalności.
 • image
 • image

Ciekawe

linki

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image